artykuł nr 1

Ogłoszenia

Zarządzenia nr 2/11/2023 - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mrągowie z dnia 17.11.2023r. w sprawie obwieszczenia organizacji czasu pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mrągowie

Informacja o wyborze wykonawcy - dostawa nowego samochodu typu SUV z napędem hybrydowym rok produkcji 2023

Informacja o wyborze wykonawcy - Wykonanie i dostawa wraz z rozładunkiem jednej wolnostojącej chodni kontenerowej z przedsionkiem sanitarnym o orientacyjnych wymiarach 4m dł x 2 m szer.

INFORMACJA
Zgodnie z Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy ( M.P. z 2023r., poz. 1137 ) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mrągowie będzie nieczynny w dniach:
2 listopada 2023 r.
2 stycznia 2024 r.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w PIW Mrągowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł. Zakup i dostawa nowego samochodu typu SUV z napędem hybrydowym rok produkcji 2023

Zapytania ofertowe dla zamówienia publicznego : Wykonanie i dostawa wraz z rozładunkiem jednej wolnostojącej chodni kontenerowej z przedsionkiem sanitarnym o orientacyjnych wymiarach 4m dł x 2 m szer.

Rozporządzenie nr 22 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 lipca 2023 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MRĄGOWIE z dnia 23 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MRĄGOWIE z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków dzikich

Rozporządzenie Nr 14 W W-M z dnia 28.04.2023r. ws. określenia obszaru, na którym występuje wścieklizna zwierząt dzikich, sposobów jego oznakowania i wprowadzania nakazów Komunikat PLW w Mrągowie Rozporządzenie nr 14 W W-M z dnia 28.04.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie dla samochodów służbowych należących do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mrągowie

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie zawiadamia, że zostanie przeprowadzone postępowanie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności.
Ogłoszenie Załącznik do ogłoszenia

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego - ubezpieczenia samochodów

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego z dnia 17.10.2022r.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie, serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium w temacie: „Jakość handlowa mięsa i przetworów mięsnych w zakresie znakowania”

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zawiadomienie komisji w sprawie wytycznych - Dobre Praktyki Higieniczne i HACCP

ROZPORZĄDZENIE NR 24 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2022 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ODSTRZAŁU SANITARNEGO DZIKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE NR 22 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z DNIA 30 SIERPNIA 2022 R. W SPRAWIE ODSTRZAŁU SANITARNEGO DZIKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ROZPORZĄDZANIE NR 16 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Z DNIA 26 KWIETNIA 2022 W SPRAWIE UCHYLENIA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ZASAD UTRZYMANIA DROBIU NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa warmińsko - mazurskiego

Zapytanie ofertowe - zakup samochodu 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu na terenie gminy Mikołajki

Informacja dla hodowców świń

Zapytanie ofertowe dotyczące PPK .

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie informuje, że od 01 stycznia 2021r. na terenie powiatu mrągowskiego będzie wykonane badanie mięsa od zwierząt na włośnie. .

Zagrożenie wystąpieniem HPAI .

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie OC, Autocasco, Auto assistance, NNW kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych dla samochodów służbowych.

Zapytanie ofertowe – ubezpieczenie OC, Autocasco, Auto assistance, NNW kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych dla samochodów służbowych.

Ogłoszenie o potrzebie wyznaczenia z dnia 17 listopada 2020 roku . Załącznik do „Ogłoszenia o potrzebie wyznaczenia” z dnia 17 listopada 2020 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie i dostawę wraz z rozładunkiem na wskazane miejsce na terenie powiatu mrągowskiego 2 wolnostojących chłodni kontenerowych z przedsionkiem sanitarnym o orientacyjnych wymiarach: 4m dł. x 2m szer. dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mrągowie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

27 12 2019 - dzień wolny

Informacja o wyborze oferty OC, AC, NW

Informacja o wyborze – wykonanie i dostawa wraz z rozładunkiem 2 wolnostojących chłodni kontenerowych

Zapytanie ofertowe – wykonanie i dostawa wraz z rozładunkiem 2 wolnostojących chłodni kontenerowych

Zapytanie ofertowe – ubezpieczenie OC, Autocasco, Auto assistance, NNW kierowców i pasażerów pojazdów mechanicznych dla samochodów służbowych

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowego majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mrągowie
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowego majątku ruchomego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mrągowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonanie i dostawa wraz z rozładunkiem wolnostojącej chłodni kontenerowej z przedsionkiem sanitarnym w wymiarach 4m dł x 2m

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego: Wykonanie i dostawa wraz z rozładunkiem wolnostojącej chłodni kontenerowej z przedsionkiem sanitarnym w wymiarach 4m dł x 2m

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majatku w PIW Mrągowo

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie informuje, że do dnia 17.06.2019 roku przyjmuje zgłoszenia producentów zainteresowanych uczestnictwem w organizowanym teoretycznym szkoleniu w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju w celu pozyskania mięsa na użytek własny.