artykuł nr 1

Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 132724 z dnia 22 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie nr 132724 / 22.01.2024 Informatyk w PIW Mrągowo

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 130708 z dnia 27 listopada 2023 r.

Ogłoszenie nr 130708 / 27.11.2023 Inspektor Weterynaryjny w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń Załącznik: ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 111334 z dnia 27 listopada 2022 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 111322 z dnia 26 listopada 2022 r.

Ogłoszenie nr 111503 / 30.11.2022 Inspektor Weterynaryjny w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Ogłoszenie nr 111334 / 27.11.2022 Referent Do spraw: finansowych i administracyjnych w zespole ds finansowo-księgowych i administracyjnych

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 109234 z dnia 27 października 2022 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 109233 z dnia 27 października 2022 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 109228 z dnia 27 października 2022 r.

Ogłoszenie nr 111322 / 26.11.2022 Inspektor Weterynaryjny w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Ogłoszenie nr 109234 / 27.10.2022 Inspektor Weterynaryjny w zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt

Ogłoszenie nr 109233 / 27.10.2022 Inspektor Weterynaryjny w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Ogłoszenie nr 109228 / 27.10.2022 Inspektor Weterynaryjny w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 106527 z dnia 20 września 2022 r.

Ogłoszenie nr 106527 / 20.09.2022 Inspektor Weterynaryjny w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 103624 z dnia 02 sierpnia 2022 r.

Ogłoszenie nr 103624 / 02.08.2022 Inspektor Weterynaryjny w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 99786 z dnia 01 czerwca 2022

Ogłoszenie nr 99786 / 01.06.2022 Inspektor Weterynaryjny w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 96492 z dnia 07 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie nr 96492 / 07.04.2022 Inspektor Weterynaryjny w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 93138 z dnia 18 lutego 2022

Ogłoszenie nr 93138 / 18.02.2022 Inspektor Weterynaryjny w zespole ds zdrowia i ochrony zwierząt

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 91016 z dnia 15 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie nr 91016 / 15.01.2022 - Inspektor Weterynaryjny w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu typu SUV

Ogłoszenie o potrzebie wyznaczenia 17-11-2021 Załącznik - Ogłoszenie o potrzebie wyznaczenia 17-11-2021

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 82339 z dnia 03 sierpnia 2021 r. - Nazwa stanowiska: inspektor weterynaryjny

Ogłoszenie nr 82339 / 03.08.2021 Inspektor Weterynaryjny w zespole ds bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 78843 z dnia 01 czerwca 2021 r. - Nazwa stanowiska: inspektor weterynaryjny

Ogłoszenie nr 78843 / 01.06.2021 Inspektor Weterynaryjny w zespole bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 76417 z dnia 30 marca 2021

Ogłoszenie nr 76417 / 30.03.2021 Inspektor Weterynaryjny w zespole bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia w związku z art. 16 ust.1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1557) Oświadczenie do umowy zlecenia na 2020r Wniosek do wyznaczenia

Ogłoszenie nr 73675 / 01.02.2021 Inspektor Weterynaryjny w zespole bezpieczeństwa żywności

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 59578 z dnia 13 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie o naborze nr 59578 z dnia 13 stycznia 2020 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie ogłasza informację o potrzebie realizacji wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia w roku 2020
Oświadczenie
Wniosek

Nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia Nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji - wniosek Nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji - oświadczenie

Ogłoszenie o naborze nr 56634 z dnia 30 października 2019 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 53411 z dnia 31 sierpnia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 50316 z dnia 03 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o naborze nr 53411 z dnia 31 sierpnia 2019 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia

Ogłoszenie o naborze nr 50316 z dnia 03 lipca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 47039 z dnia 07 maja 2019 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mrągowie ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia

Wniosek wyznaczenia 2019 r.

Oświadczenie do umowy zlecenia na 2019 r.

Ogłoszenie o naborze nr 47039 z dnia 07 maja 2019 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 45499 z dnia 02 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie o naborze nr 45499 z dnia 2 kwietnia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 44156 z dnia 8 marca 2019r.

OGŁOSZENIE NR 44156 z dn. 08-03-2019