artykuł nr 2

Opłaty skarbowe

Opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie w pokoju nr 56 w godzinach:
poniedziałek 8:00-16:00, pozostałe dni 9:00-14:00
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a,
PKO BP O/Mrągowo
Nr rachunku: 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617,
Międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617

Na dowodzie przelewu lub wpłaty należy umieścić:
- nazwę podmiotu
- NIP podmiotu
- przedmiot opłaty.

KWOTA:
- za wydanie decyzji 10 zł,
- zaświadczenia - 17 zł,
- udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł,
- wydanie zezwolenia dla przewoźnika - 616 zł,
- wydanie odpisu decyzji - 5 zł za stronę.