artykuł nr 1

Informacje

Pracownicy
Komórka organizacyjna
Imię i nazwisko pracownika
Powiatowy Lekarz Weterynarii
lek. wet. Jacek Wyszkowski
tel. 89 741 87 67, 89 742 62 26 w.26
Zastępca
Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Andrzej Zyskowski
tel. 89 742 62 26 w.24
Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
Zastępca
Powiatowego Lekarza Weterynarii
lek. wet. Andrzej Zyskowski
tel. 89 742 62 26 w.24
Starszy kontroler weterynaryjny ds. cc
Miron Ochrin
tel. 89 742 62 26 w.23
Zespół do spraw pasz i utylizacji
Inspektor weterynaryjny
Anna Bastek
tel. 89 742 62 26 w.24
Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności
Inspektor weterynaryjny
lek. wet Joanna Kulhawik
tel. 89 742 62 26 w.22
Inspektor weterynaryjny
Sylwia Rodziewicz
tel. 89 742 62 26 w.252
Starszy kontroler weterynaryjny
Miron Ochrin
tel. 89 742 62 26 w.23
Zespół do spraw finansowo - księgowych i administracyjnych
Główny księgowy
Ewa Mierzejewska
tel. 89 742 62 26 w.28
Inspektor ds. finansowo-księgowych
Hanna Wywigacz
tel. 89 742 62 26 w.28
Inspektor ds. administarcji i zaopatrzenia
Iwona Witkowska
tel. 89 742 62 26 w.23
Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej
Radca prawny
Paweł Wądołowski
tel. 89 742 62 26 w.23
Pracownik obsługi
Pracownik obsługi
Grzegorz Modzelan